بیمه سرقت کره جنوبی بازدهی 25 ژانویه 2023

مریم حیدری
خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
بیمه سرقت کره جنوبی بازدهی 25 ژانویه 2023

(%) جلسه (%) رساندن به (BP)

سل 1 ساله 3.
535 3.
548 -1.
3

سل 2 ساله 3.
382 3.
396 -1.
4

< p> سل 3 ساله 3.
285 3.
330 -4.
5

سل 10 ساله 3.
229 3.
279 -5.
0

MSB 2 ساله 3.
390 3.
404 -1.
4

3 ساله CB (AA-) 4.
400 4.
453 -5.
3

CD 91 روزه 3.
660 3.
670 -1.
0

(END)

پست های منتخب