اخرین پست ها

(سرب) صدها پرواز کادت فرودگاه ججو باعث لغو باد شد

(ATTN: سرفصل مجدد، سرب؛ جزئیات به روز رسانی)

JEJU، کره، 5 آوریل (یونهاپ) -- عملیات عرضی که ججو بعد از ظهر چهارشنبه بعد از ظهر به ازای هر صدها پرواز برگشت، شرایط اصلی بود.

رده های بالاتر هشدار باد و برش داده بودند که به تغییرات و سرعت، صبح اشاره دارد.

یک دستگاه الکترونیکی در فرودگاه ججو، ججو پروازهای لغو شده در 5 آوریل 2023 را با باد نشان می دهد.
(یونهاپ)

در ساعت 1:30 بعد از ظهر، فرودگاه ججو 219 پرواز و فرودگاه لغو شد.

259 و 14 پرواز در روز بود.

وزش باد در ساعت 11.
8 بود.
متر مساحت فرودگاه صبح.

از آنجایی که بعد از ظهر و هشدارها لغو شد، خطوط هوایی فعالیت خود را از سر گرفتند و طبق فرودگاه، 26 پرواز را با مسافران بسته کردند.

(END)