اخرین پست ها

کره جنوبی 15 تریلیون وون خزانه داری آوریل

سئول، 30 (یونهاپ) -- کره در نظر دارد روز پنجشنبه 15 تریلیون وون (11.
55 میلیارد دلار) اوراق قرضه ماهانه را در نظر بگیرد.

زمین زراعی 2.
8 تریلیون وون خزانه داری در سه سال، و کمکی 2.
3 تریلیون وون اوراق قرضه پنج ساله آوریل، بر اساس و Finance.

else برنامه ریزی 2.
7 تریلیون وون اوراق قرضه 10 ساله و 1.
1 تریلیون وون اوراق قرضه 20 ساله خزانه داری، و 3.
7 تریلیون وون اوراق قرضه 30 ساله، اضافه شده است.
>

کره 17.
83 تریلیون وون اوراق قرضه مارس منتشر کرد.

graceoh@yna.
co.
kr
(END)