اخرین پست ها

یون با N.K تماس می گیرد. نقض حقوق

سئول، 28 (یونهاپ) -- یون سوک یول روز سه‌شنبه را در مورد افشای نقض حقوق کره به جامعه نامید.

یون طی یک آدیتوم که در حال آماده‌سازی حقوق یک کره در آن زمان است.رئیس جمهور یون سوک یول در یک دادگاه در سئول ریاست جمهوری 28، 2023 سخنرانی می کند.
(عکس از استخر) (یونهاپ)

hague@yna.
co.
kr
(END)