اخرین پست ها

اتهامات باران کیم ته هی بسیج

سئول، 29 دسامبر (یونهاپ) -- یک مرد 47 ساله و کیم ته هی تک شناس او، مقامات پنجشنبه را متهم می کنند.

ظاهراً این مرد 47 ساله که بازداشت شده بود، از یونگسان این زوج در سئول بازدید کرده و 14 مورد را بین تا اکتبر سال جاری و سه اخطار پلیس را صدا کرده است.

فوریه امسال، مورد زنگ زن و شوهر بود و در اطراف یک عدم همکاری همخوانی با باران ساده بود.

بررسی‌ها به همین ترتیب نشان داد که بازدیدکنندگان از ماه آوریل مطابق با بازداشت بودند.

pbr@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط اتهامات عنوان شده توسط زوج Rain-Kim Tae-hee